Solceller

Vi installerar solcellslösningar för såväl privatpersoner som företag baserat på era önskemål och byggnadens förutsättningar. Vi är med dig hela vägen från projektering till driftfärdig anläggning.

Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle genom att bidra med egenproducerad el? Solen är en fantastisk energikälla och genom att installera solceller hjälper du både miljön och sänker dina energikostnader. Genom det statliga bidraget går det också att få tillbaka en del av kostnaden för investeringen direkt.

För privatpersoner har de flesta villatak tillräcklig yta för att installera solceller som reducerar din årsförbrukning av el. Utvecklingen inom branschen har gjort stora framsteg de senaste 15 åren vilket medfört sänkta priser på solceller men även en teknik bakom som numera är så pass stabil och hållbar att den är väl värd att satsa på. Vi erbjuder kundanpassade lösningar med kvalitetspaneler som gör att du kan känna dig trygg med din anläggning och att den håller i längden.

Vårt utbud av tjänster för solceller:

  • Rådgivning och projektering
  • Service, reparation, underhåll och felsökning
  • Nyinstallation

Fördelar med solceller:

  • Lång livslängd
  • Lite underhåll
  • Sänkta energikostnader
  • Miljövänligt
  • Stabil och hållbar teknik

Bygglovsplikt

Vid installation av solceller och solfångare kan du som fastighetsägare behöva ansöka om bygglov. Sedan augusti 2018 har dock vissa undantag från bygglovsplikten införts. För att vara säker på vad som gäller för just din bostad – fråga miljö- och byggnadsnämnden i din kommun.

Länk till miljö- och byggnadsnämndens hemsida i Mariestads kommun om solceller finns här.

Statligt investeringsstöd – solcellsbidrag

Ansökning om investeringsstöd görs hos länsstyrelsen i ditt län. Företag måste ansöka om stödet innan projektet påbörjas, medan privatpersoner måste skicka in sin ansökan inom sex månader från det att installationen påbörjades. Tidigare har man kunnat ansöka och få statligt investeringsstöd för 30 procent av kostnaden vid installation av solceller, men investeringsstödet minskas nu till 20 %. Detta gäller alla ansökningar om investeringsstöd som beviljas efter 8 maj 2019.

Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida för informationen om investeringsstödet:

Vanliga frågor och svar om investeringsstödet från energimyndigheten.

ROT-avdrag

Du kan få ROT-avdrag för 30% av arbetskostnaden vid installation och reparation av solceller förutsatt att du uppfyller alla krav från Skatteverket. ROT-avdraget kan dock inte kombineras med det statliga investeringsstödet- utan måste betalas tillbaka om/ när man beviljas investeringsstöd.

Kontakta oss

Behöver du snabb och professionell service? Kontakta oss idag.