Solceller/energilager

Vi installerar solcellslösningar och energilager för såväl privatpersoner som företag baserat på era önskemål och byggnadens förutsättningar. Vårt mål är att dina solceller ska producera grön el på ett säkert och hållbart sätt under många år framöver. Vi är med dig hela vägen från projektering till driftfärdig anläggning. 

Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle genom att bidra med egenproducerad el? Solen är en fantastisk energikälla och genom att installera solceller  hjälper du både miljön och sänker dina energikostnader. Genom det statliga bidraget går det också att få tillbaka en del av kostnaden för investeringen direkt.

För privatpersoner har de flesta villatak tillräcklig yta för att installera solceller som reducerar din årsförbrukning av el. Utvecklingen inom branschen har gjort stora framsteg de senaste 15 åren vilket medfört sänkta priser på solceller men även en teknik bakom som numera är så pass stabil och hållbar att den är väl värd att satsa på. Vi erbjuder kundanpassade lösningar med kvalitetspaneler som gör att du kan känna dig trygg med din anläggning och att den håller i längden.

Vårt utbud av tjänster för solceller:

  • Rådgivning och projektering
  • Service, reparation, underhåll och felsökning
  • Nyinstallation

Fördelar med solceller:

  • Lång livslängd
  • Lite underhåll
  • Sänkta driftskostnader
  • Miljövänligt
  • Stabil och hållbar teknik
  • Minskar ditt klimatavtryck
  • Höjer värdet på bostaden

Energilager

Energilager eller batterier innebär att du kan lagra den solenergi som produceras under de solintensiva timmarna på dygnet. Denna kan sedan användas när du behöver den för att t.ex ladda bilen, kapa effekttoppar eller vid avbrott. Det går även att sälja överskottet till nätet när priset är mer förmånligt. Något som blivit alltmer vanligt på sistone är att ansluta sig till tjänster som Checkwatt och Flower och därmed bidra till att hjälpa svenska kraftnät att balansera elnätet och samtidigt tjäna pengar på sitt batterilager. Anslutning till sådana tjänster innebär dock att du INTE kan få grönt bidrag för investeringen i batterilager.

Bygglovsplikt

Vid installation av solceller och solfångare kan du som fastighetsägare behöva ansöka om bygglov. Sedan augusti 2018 har dock undantag från bygglovsplikten införts, vilket medför att de flesta inte behöver ansöka om bygglov. För att vara säker på vad som gäller för just din bostad – fråga miljö- och byggnadsnämnden i din kommun.

Länk till miljö- och byggnadsnämndens hemsida i Mariestads kommun om solceller finns här.

Så fungerar avdraget för grön teknik för privatpersoner

Skattereduktionen för grön teknik fungerar som ROT-avdraget vilket innebär att Du som köpare kommer att få avdraget direkt på din faktura från oss – smidigt och enkelt för dig. Skattereduktionen för installation av nätanslutet solcellssystem ges för 20% av kostnaderna för arbete och material, alternativt 19,4% av totalkostnaden enligt schablon från Skatteverket. Skattereduktionen för installation av grön teknik kan även fås för: installation av system för lagring av egenproducerad el (50%) samt installation av laddningspunkt till elfordon (50%), alternativt 48,5% av totalkostnaden enligt Skatteverkets schablon. Avdraget är på max 50 000 kronor per person och år förutsatt att kraven nedan uppfyllts. Är man två personer som gemensamt äger en fastighet kan man alltså göra avdrag på 100 000 per år. Källa: Skatteverket 

Skatteverkets krav för att få skattereduktion för installation av grön teknik

Den utförda installationen ska tillhöra ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av Dig som begär skattereduktionen. Du kan även få skattereduktion för en bostad som din förälder bor i och som du delvis eller helt äger, dock måste föräldern vara bosatt i Sverige. Bostaden ska finnas inom EU. För att något ska räknas som bostad så måste fastigheten vara inredd för boende, men garage, förråd samt andra komplementbyggnader kan också räknas som att de tillhör bostaden. Du kan även få skattereduktion för installation av solceller på ditt fritidshus eller stuga förutsatt att du står som ägare. Den totala skattereduktionen kan dock aldrig bli större är vad din slutliga skatt är och beror även på vilka övriga avdrag du gjort under året. Betalningen måste ha skett elektroniskt.

Solcellsstöd kommuner och företag

För kommuner, företag och bostadsrättsföreningar så finns det idag inga bidrag att söka.

Kontakta oss

Behöver du snabb och professionell service? Kontakta oss idag.