Solceller

Vi installerar solcellslösningar för såväl privatpersoner som företag baserat på era önskemål och byggnadens förutsättningar. Vi är med dig hela vägen från projektering till driftfärdig anläggning.

Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle genom att bidra med egenproducerad el? Solen är en fantastisk energikälla och genom att installera solceller hjälper du både miljön och sänker dina energikostnader. Genom det statliga bidraget går det också att få tillbaka en del av kostnaden för investeringen direkt.

För privatpersoner har de flesta villatak tillräcklig yta för att installera solceller som reducerar din årsförbrukning av el. Utvecklingen inom branschen har gjort stora framsteg de senaste 15 åren vilket medfört sänkta priser på solceller men även en teknik bakom som numera är så pass stabil och hållbar att den är väl värd att satsa på. Vi erbjuder kundanpassade lösningar med kvalitetspaneler som gör att du kan känna dig trygg med din anläggning och att den håller i längden.

Vårt utbud av tjänster för solceller:

  • Rådgivning och projektering
  • Service, reparation, underhåll och felsökning
  • Nyinstallation

Fördelar med solceller:

  • Lång livslängd
  • Lite underhåll
  • Sänkta energikostnader
  • Miljövänligt
  • Stabil och hållbar teknik

Bygglovsplikt

Vid installation av solceller och solfångare kan du som fastighetsägare behöva ansöka om bygglov. Sedan augusti 2018 har dock undantag från bygglovsplikten införts, vilket medför att de flesta inte behöver ansöka om bygglov. För att vara säker på vad som gäller för just din bostad – fråga miljö- och byggnadsnämnden i din kommun.

Länk till miljö- och byggnadsnämndens hemsida i Mariestads kommun om solceller finns här.

NY skattereduktion för grön teknik från 1 januari 2021 för privatpersoner

Från och med 1 januari 2021 så ersätts det statliga investeringsstödet för solceller av en skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktionen kommer att fungera som ROT-avdraget vilket innebär att Du som köpare kommer att få avdraget direkt på din faktura från oss – smidigt och enkelt för dig. Avdraget gäller för installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021. Skattereduktionen för installation av nätanslutet solcellssystem ges för 15% av kostnaderna för arbete och material. Skattereduktionen för installation av grön teknik kan även fås för: installation av system för lagring av egenproducerad el (50%) samt installation av laddningspunkt till elfordon (50%). Som mest kan Du som köpare få ut 50 000 kronor per person och år förutsatt att kraven nedan uppfyllts. Källa: Skatteverket 

Krav för att få skattereduktion för installation av grön teknik

Den utförda installationen ska tillhöra ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av Dig som begär skattereduktionen. Du kan även få skattereduktion för en bostad som din förälder bor i och som du delvis eller helt äger, dock måste föräldern vara bosatt i Sverige. Bostaden ska finnas inom EU. För att något ska räknas som bostad så måste fastigheten vara inredd för boende, men garage, förråd samt andra komplementbyggnader kan också räknas som att de tillhör bostaden. Du kan även få skattereduktion för installation av solceller på ditt fritidshus eller stuga förutsatt att du står som ägare. Den totala skattereduktionen kan dock aldrig bli större är vad din slutliga skatt är och beror även på vilka övriga avdrag du gjort under året. Betalningen måste ha skett elektroniskt.

Solcellsstöd kommuner och företag

För kommuner och företag så har regeringen, i en ny förordning om stöd till solceller, förlängt solcellsstödet och avsatt 260 miljoner kronor till det. Trots detta och att man sänkt stödnivån till 10% (från tidigare 20%) så kommer inte dessa pengar att räcka eftersom de ansökningar som redan gjorts under 2020 överstiger detta belopp. Sedan 8 juli 2020 råder det ansökningsstopp för företag och kommuner. Det är, enligt Energimyndighetens hemsida (se länk nedan), inte troligt att ansökan kommer att öppnas igen utan stödet är istället på väg att avslutas. De som ansökt innan 8 juli 2020 kan fortfarande komma att beviljas stöd men måste då ha slutfört installationen innan 30 september 2021 (eller enligt det beslut som Länsstyrelsen fattat för Ert projekt). Ansökning om investeringsstöd kunde göras hos länsstyrelsen i ditt län. Företag måste ansöka om stödet innan projektet påbörjas. Se mer information på länsstyrelsen, energimyndigheten och regeringens hemsidor.

Kontakta oss

Behöver du snabb och professionell service? Kontakta oss idag.