Elinstallationer

Behöver ni hjälp med elinstallationer – El & Larmteknik är en komplett elinstallatör. Vi utför arbete åt såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar, företag, industrier och skolor m.m. Vi utför alla typer av elinstallationer – alltifrån byte av strömbrytare och smarta hem-lösningar till totalentreprenader.

Vi utför följande typer av elinstallationer:

 • Service – felsökning, underhåll och rådgivning
 • Nyinstallationer
 • Centralbyte och installation av elmätare
 • Modernisering av el i bostad – smarta hem
 • Installation av belysning, strömbrytare, uttag
 • Installation av elbilsladdare, uttag
 • Reparation, om- och tillbyggnad (ROT-arbete)
 • Industriautomation
 • Fibersvetsning
 • Datanätverk

ROT-avdrag

ROT-avdraget innebär att du som kund kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden när vi utför ROT-arbeten (reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad) åt dig i din bostad eller lägenhet. Med ROT-avdraget kan du maximalt dra av 50 000 kronor per person och år, men hur mycket du får dra av varierar bland annat beroende på mängden skatt du betalat in samt vilka andra avdrag du gjort (till exempel RUT-avdrag).

Att utnyttja ROT-avdraget är enkelt och smidigt. Vi sköter ROT-ansökan åt dig, vilket innebär att du slipper pappersarbete och avdraget syns direkt på fakturan du får ifrån oss.

Elarbeten som skatteverket beviljar ROT-avdrag för: 

 • felsökning vid reparation & underhåll
 • indragning av el
 • centralbyte – installation och komplettering
 • installation och byte av belysning, vägguttag
 • modernisering av el
 • installation och reparation av solceller

Att tänka på:

 • Undersök vad som gäller för just dig då maximala beloppet för ROT-arbete beror på en mängd olika faktorer.
 • Är du osäker på vilka arbeten som är berättigade för ROT kontakta oss eller gå in på skatteverkets hemsida.
 • Det är du som köpare som ansvarar för att villkoren för ROT-avdrag är uppfyllda.
 • Tala om att du vill utnyttja ROT-avdraget vid beställningen av arbetet eller då vi gör installationen.
 • Vid avslag av ROT-ansökan blir du som köpare återbetalningsskyldig för icke godkänt belopp om Skatteverkets avslag beror på omständigheter som kan härledas till dig som köpare. Detta innefattar till exempel om du redan utnyttjat din kvot för ROT-avdrag eller om du uppgett felaktiga uppgifter till oss

Läs mer om ROT-avdrag – vilka krav som måste vara uppfyllda för att få utnyttja ROT-avdraget och hur det fungerar på skatteverkets hemsida.
Guide inför ROT-arbete (för konsumenter)

Uppgifter vi behöver från dig som kund vid ROT-arbete:
Personnummer
Fastighetsbeteckning (vid arbete i småhus)
Lägenhetsnummer (fyra siffror) och bostadsrättsföreningens organisationsnummer (vid arbete i bostadsrätt)

Ifyllnadsformulär för ROT-avdrag

Kontakta oss

Behöver du snabb och professionell service? Kontakta oss idag.